Άννα Αμηρά
Ελλάδα


Κοινωνιολόγος, κοινωνική λειτουργός, ερευνήτρια MSW, MA, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Συμμετοχής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση