Δημήτρης Δούκαρης
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Δούκαρης (1925-1982) ήταν ποιητής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας