Τόνια Μοροπούλου
Ελλάδα


Η Τόνια Μοροπούλου γεννήθηκε στο Ρόδο το 1952. είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός και διδάκτορας του Ε.Μ.Π., το οποίο υπηρετεί στη βαθμίδα του Καθηγητή. Από το 1998 έως σήμερα ενεργεί στο πλαίσιο της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε. Μ. Π. "Προστασία Μνημείων", ως Διευθύντρια Σπουδών της Β΄ Κατεύθυνσης Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης". Έχει προσκληθεί μετά από κρίση και εκλογή ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια του Princeton και της Βενετίας και ως ομιλήτρια σε πολλά Πανεπιστήμια και διεθνή Fora. Το έργο της περιλαμβάνει περισσότερες από 200 πρωτότυπες εργασίες και εκδόσεις, με περισσότερες από 1000 αναφορές. Έχει εκπονήσει περισσότερες από 150 έρευνες υλικών και επεμβάσεων συντήρησης σε σημαντικά μνημεία της Ελληνικής και της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Αγια Σοφιά, Μεγάλη Ελλάδα, Βυζαντινά Μοναστήρια της Σερβίας, Λούξορ, Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου κ.ά.). Η δραστηριότητα της ως Επιστημονικού Συμβούλου και Εμπειρογνώμονα Επιτροπών Διεθνών Οργανισμών, όπως της Ε.Ε., ΟΟΣΑ, ΟΗΕ-UNEP, UNESCO-INSULA, UNESCO-ICOMOS, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Επιστημονική Επιτροπή ΡΑCΤ του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.ά. αναφέρεται σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την καθιέρωση της στρατηγικής της Αειφόρου Ανάπτυξης. Είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπίας του Τ.Ε.Ε., συμμετέχει στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και εκλεγμένη Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π.

Τίτλοι:
Συγγραφέας