Μαρίνα Τζακώστα
Ελλάδα


Η Μαρίνα Τζακώστα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσικής Ανάπτυξης και Αγωγής του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στη γλωσσική ανάπτυξη, πιο συγκεκριμένα την κατάκτηση της μητρικής και την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, την διγλωσσία και πολυγλωσσία, τις γλωσσικές διαταραχές, τη γλωσσική επαφή,
γλωσσική αλλαγή και την ανάπτυξη συστημάτων γραφής, τη διαλεκτολογία και τη διδασκαλία της Κοινής Νεοελληνικής και των διαλέκτων της.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής