Πέτρος Πολυχρόνης
Ελλάδα


Παιδοψυχίατρος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος προγραμμάτων για την υποστήριξη οικογενειών σε κρίση σε ποικίλα πλαίσια, όπως η Κινητή Παιδοψυχιατρική Μονάδα Φωκίδας, το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας και το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Χολαργού, τέως μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας και τέως μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Κοινωνική Ψυχιατρική και της Μεσογειακής Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας και της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την απο-ιδρυματοποίηση και την ψυχική υγεία. Συντονιστής και υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Κύριος τομέας ειδίκευσης: Προγράμματα πρόληψης για τις οικογένειες σε κρίση, και εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό των κέντρων ψυχικής υγείας και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Συμμετείχε ως συντονιστής και εκπαιδευτής σε προγράμματα ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκαν από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία της Αττικής, της Φωκίδας και της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και σε προγράμματα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, με θέμα την αγωγή υγείας. Από το 1991 έως το 1993 διηύθυνε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και νηπιαγωγών που πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφειο Καλλιθέας. Από το 1991 είναι άμισθος επιστημονικός σύμβουλος του Δ.Σ. του Νηπιοτροφείου, με κύρια δραστηριότητα το σχεδιασμό του μετασχηματισμού του ιδρύματος από ίδρυμα κλασικής κλειστής περίθαλψης σε πολυδύναμη μονάδα προστασίας του παιδιού και της οικογένειας, τέως μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Από το 1995 έως το 1998 υπήρξε επιστημονικός οργανωτικός υπεύθυνος στη συντονιστική επιστημονική ομάδα του προγράμματος ΟΚΑΝΑ - ΑΚΜΑ «Εκπαιδεύοντας τον άνθρωπο του 2000 - Πολυεπίπεδη και πολυεστιακή ευαισθητοποίηση της κοινότητας». Από το 2001 Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Υπεύθυνος Σειράς