Καλλιόπη Σαπουντζάκη
Ελλάδα


Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΑ in Urban Design (University of Manchester), Διδάκτορας Ε.Μ. Πολυτεχνείου και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής