Δημήτρης Γούσιος
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Γούσιος, κοινωνικός γεωγράφος (ΡΗD, Πανεπιστήμιο Τoulouse-Le Mirail), είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ιδρυτής και διευθυντής του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (1998) και του ελληνο-γαλλικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών DYNTAR (Dynamiques Territoriales et Amenagement Rural) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Blaise Pascal του Clermont-Ferrand (2004). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του στρέφονται σε ζητήματα αναφορικά με την ανάπτυξη και διαχείριση του αγροτικού αώρου, ορεινές περιοχές, ύπαιθρος και αστικότητα, τοπική ανάπτυξη και μικρές πόλεις. Οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του εστιάζουν στην ανάδυση εδαφικών οντοτήτων στην ύπαιθρο στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη στο πλαίσιο ευρωμεσογειακών ερευνών για τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές στον αγροτικό χώρο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας