Παύλος Κανάρογλου
Ελλάδα


Κάτοχος της έδρας Χωρικής Ανάλυσης (Tier 1) από το Ερευνητικό Συμβούλιο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Καναδά. Διδάσκει στη Σχολή Γεωγραφίας και Επιστημών της Γης του Πανεπιστημίου McMaster του Καναδά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων μικρο-προσομοίωσης μεταφορών και χρήσεων γης, τις αστικές βιώσιμες μεταφορές και τις επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας