Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου
Ελλάδα


Ο Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου είναι λέκτορας νευρολογίας στη Νευρολογική Κλινική Αιγινίτειου Νοσοκομείου, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια