Μαρία Κωνστάντογλου
Ελλάδα


Είναι πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, και είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα του Τουριστικού Σχεδιασμού και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας αλλά και του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ από το 1997 έως και το 2002 υπήρξε μέλος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια