Μιχαήλ Βαΐτης
Ελλάδα


Έλαβε δίπλωμα μηχανικού και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα είναι λέκτορας του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα αντικείμενα: Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων, Διαλειτουργικότητα Γεωγραφικών Δεδομένων, Υποδομές Χωρικών Πληροφοριών και Γεωγραφικά Υπερμέσα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια