Αθανάσιος Ν. Μιχάλης
Ελλάδα


Ο Αθανάσιος Μιχάλης γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε Γλωσσολογία στο Φιλολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στη διδακτική της μητρικής γλώσσας στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της ίδιας σχολής. Η διδακτορική του διατριβή αναφέρεται στην οργάνωση της διδασκαλίας της γραμματικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με υποτροφία του ΙΚΤ εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα το γλωσσικό λάθος και την αντιμετώπιση του από τους εκπαιδευτικούς. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας της ερευνητικής μονογραφίας Γλωσσική επάρκεια των μαθητών τον Λυκείου και συγγραφέας του βιβλίου "Η διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" (μαζί με τον Καθηγητή Γ. Σπανό). Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών σχετικών με τη διδασκαλία της γραμματικής, του γραπτού λόγου, της πρόσληψης κειμένων, το γλωσσικό λάθος, τον κριτικό γραμματισμό σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας