Βασίλης Σ. Κάρτσιος
Ελλάδα


Ο Βασίλης Σ. Κάρτσιος γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς του νομού Σερρών. Από το 1964 κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από την έκδοση ιστορικών βιβλίων, έχει δημοσιεύσει ή αναρτήσει εκατοντάδες άρθρα, χρονογραφήματα και δοκίμια σε εφημερίδες και στο προσωπικό του μπλογκ istorikimnimi (Η αθέατη πλευρά της Ιστορίας), http://booksonthesites.blogspot.com.
Ο συγγραφέας αποδίδει μεγάλη σημασία στην επιστροφή στις πηγές. Θεωρεί ότι πρωταρχικό καθήκον του ιστορικού είναι η αποκατάσταση της αλήθειας πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές αγκυλώσεις. Άλλωστε είναι φανερό ότι η άκριτη επανάληψη οδηγεί σε ιστορικούς φορμαλισμούς και σε παραποίηση της αλήθειας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας