Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Ελλάδα


Η Χρυσάνθη Σκουμπουρδή είναι επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και ιδιαίτερα με τον ρόλο των υλικών και των μέσων στη μαθηματική εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας