Μαρία Χρίτη
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική εισαγωγή[ Albert Rijksbaron, Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική εισαγωγή ]Περιοδικό "Νέα Παιδεία" τχ.146Απρίλιος-Ιούνιος 2013