Κυριακή Παπαδοπούλου - Σάμουελσεν
Ελλάδα


Κυριακή Παπαδοπούλου Σάμουελσεν, γεν. το 1956. Ελληνικής καταγωγής, διαμένει μόνιμα στη Νορβηγία από το 1981.
Σπουδές:
Αγγλική γλώσσα και φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Νορβηγική γλώσσα, λογοτεχνία και κοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Oslo.
Βιβλιοθηκονομία στην Ανωτάτη Κρατική Σχολή Βιβλιοθηκονομίας της Νορβηγίας.
Άδεια επίσημου/ορκωτού μεταφραστή από τα νορβηγικά στα ελληνικά, και από τα ελληνικά στα νορβηγικά μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή του Μπέργκεν, Νορβηγίας.
Νορβηγική γλώσσα. Πτυχίο διδασκαλίας των νορβηγικών σαν δεύτερης γλώσσας, Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν.
Πληροφορική στην Ανωτάτη Σχολή του Χέντμαρκ, Νορβηγίας
Σπουδές μετάφρασης στο Κέντρο Μεταφραστικών Σπουδών meta|φραση στην Αθήνα.
Επαγγελματική εμπειρία:
Μακρά εργασιακή εμπειρία ως καθηγήτρια αγγλικών, ελληνικών και νορβηγικών για ξένους. Επίσης διδακτική εμπειρία στο μάθημα της διαπολιτιστικής επικοινωνίας. 21 χρόνια εργασιακή εμπειρία ως βιβλιοθηκονόμος. Μεταφραστική εμπειρία από το 2000. Μεταφράζει μυθοπλαστική και μη μυθοπλαστική λογοτεχνία από τα νορβηγικά στα ελληνικά και αντιστρόφως.

Τίτλοι:
Μετάφραση