Σοφία Γ. Παπαϊωάννου
Ελλάδα


Επίκουρη Καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια