Julie A. Nelson
Η.Π.Α.


Η Julie A. Nelson είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το University of Wisconsin-Madison των ΗΠΑ. Eίναι ερευνήτρια και συγγραφέας. Συνεργάζεται με το Global Development and Environment Institute του Tufts University στις ΗΠΑ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας