Μάριος Πράσινος
Ελλάδα


Έλληνας ζωγράφος (1916-1985).

Τίτλοι:
Ζωγράφος