Κωνσταντίνος Δομπούλας

Τίτλοι:
Γλύπτης
Καλλιτέχνης