Βασίλης Στρογγυλός
Ελλάδα


Ο Βασίλης Στρογγυλός είναι Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Αγωγή - Ένταξη στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής