Κώστας Γαβριλάκης
Ελλάδα


Μηχανικός Αεροσκαφών, Ολυμπιακές Αερογραμμές.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής