Παναγιώτης Καφετζής
Ελλάδα


Ο Παναγιώτης (Τάκης) Καφετζής είναι διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης και εργάζεται ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια