Πέτρος Παπαζαχαρίου
Ελλάδα


Ο Πέτρος Παπαζαχαρίου κατέχει επιτελική θέση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον τομέα των επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων, την πιστωτική πολιτική, τη διαχείριση κινδύνων πιστωτικού χαρτοφυλακίου, την οργάνωση λειτουργιών, την εκπόνηση διαδικασιών και τη λειτουργική υποστήριξη. Ασχολείται συγχρόνως με την εκπαίδευση-επιμόρφωση στελεχών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής