Γιάννης Δ. Γούναρης
Ελλάδα


Ο Γιάννης Γούναρης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του London School of Economics, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Ασκεί τη δικηγορία και είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι η σχέση μεταξύ της νέας βιοτεχνολογίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αποτύπωση αυτής της σχέσης στο ευρωπαϊκό και το εθνικό Δίκαιο, ιδιαιτέρως όσον αφορά στη συζή��ηση περί των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ένας ευρωπαϊκός ρόλος για την Ευρώπη[ Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης ]"The Books' Journal" τχ.31Μάιος 2013
Ευρώπη: τέλος εποχής ή νέα αρχή;[ Συλλογικό έργο, Από την ένταξη στην κρίση ]"The Books' Journal" τχ.25Νοέμβριος 2012
Τέλος εποχής ή νέα αρχή;[ Συλλογικό έργο, Από την ένταξη στην κρίση ]"The Books' Journal" τχ.23Σεπτέμβριος 2012