Αλέξανδρος Κακομανώλης
Ελλάδα


Ο Αλέξανδρος Κακομανώλης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Ηλεκτρολόγος Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.-Σ.Ε.Λ.Ε.ΤΕ. Είναι κάτοχος Μεταπατυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Στον ίδιο Τομέα εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή (2004). Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων του Τ.Ε.Ε., των Π.Ε.Κ., της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., του Ο.Ε.Ε.Κ. και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αντικείμενο την Παιδαγωγική, τη Διδακτική των Ηλεκτρολογικών Μαθημάτων, τις εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Από το 1992 υπηρετεί ως καθηγητής σε σχολεία της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας