Ανδριανός Γ. Μουταβελής
Ελλάδα


Ο Αδριανός Μουταβελής είναι εκπαιδευτικός, απόφοιτος του Μ.Δ.Δ.Ε. και Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Τα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα έρευνας και πράξης στη συμβουλευτική και στην αντιμετώπιση προβλημάτων παιδιών και εφήβων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής