Αλεξάνδρα Κλειδαρά
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Τα βήματα για να πετύχετε[ Peter Fischer, Πώς να πετύχετε στη νέα σας θέση ]"Βραδυνή" 8/11/2008
Βιβλίο-εργαλείο[ Michael Hughes, Κοινωνιολογία ]"Βραδυνή" 2/8/2008
Μία μικρή εγκυκλοπαίδεια για τη διαφήμιση[ Συλλογικό έργο, Διαφήμιση και επικοινωνία ]"Βραδυνή" 3/5/2008
Σελίδες εργασίας[ , Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ]"Βραδυνή" 12/4/2008
Βιβλίο «εργαλείο»[ Anthony Giddens, Κοινωνιολογία ]"Βραδυνή" 19/1/2008