Γιώργος Γάσιας
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ρουμανία, δίχως πάθος και μεροληψία…[ Florin Marinescu, Οι Ρουμάνοι: Ιστορία και πολιτισμός ]"Η Εποχή" 26/4/2008