Νάσος Καμπίτσης
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Στον καθρέπτη της μνήμης[ Νέλλη Ανδρικοπούλου, Το ταξίδι του Ματαρόα, 1945 ]Περιοδικό "ΑΝΤΙ" 4/1/2008