Θεόδωρος Χ. Βαρζάκας
Ελλάδα


Ο Θεόδωρος Βαρζάκας κατέχει Bachelor (Honours) στην Ιατρική Μικροβιολογία και Βιοχημεία (1992), Ρh.D. στην Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Ενζυμολογία και Βιοχημική Μηχανική Τροφίμων) και ΜΒΑ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας από το Πανεπιστήμιο του Reading, UK (1998). Επίσης έχει ένα χρόνο μεταδιδακτορική προϋπηρεσία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει στέλεχος Μάρκετινγκ στην φαρμακευτική εταιρεία Γερολυμάτος, στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας στην εταιρεία Chipita, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής στην εταιρεία Lloyds, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών του ΕΦΕΤ για 2 χ��όνια και από το 2005 είναι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων στο ΤΕΙ της Καλαμάτας στο γνωστικό αντικείμενο Επεξεργασία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα στην Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλοντος και είναι ΣΕΠ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα στην Διασφάλιση Ποιότητος. Επίσης ήταν 407/Λέκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος όπου δίδαξε το μάθημα Τεχνολογία και μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει 50 ερευνητικές εργασίες και άρθρα ανασκόπησης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε ξενόγλωσσα βιβλία, και έχει παρουσιάσει πάνω από 45 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Επίσης έχει συγγράψει ένα βιβλίο για τα Γενετικά Τροποποιημένα τρόφιμα. Είναι διαπιστευμένος επιθεωρητής κατά ΙRCA και γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. Τέλος είναι Εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), Εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ και Εκπαιδευτής Μητρώου Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ (25) του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διαλέξεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τροφίμων (ΙSΟ 9000), διαχείρισης περιβάλλοντος (ΙSΟ 14001) και ασφάλειας (ΗΑCCΡ) και συσκευασίας τροφίμων και σε εκπαιδεύσεις χειριστών τροφίμων σε θέματα υγιεινής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας