Παναγιώτα Μοσχονά
Ελλάδα


Η Παναγιώτα Μοσχονά είναι φιλόλογος, προϊσταμένη του Τμήματος Αναγνωστηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής