Γιώργος K. Σαγώνας
Ελλάδα


Ο Γιώργος Σαγώνας γεννήθηκε στο Πετροχώρι, ένα από τα ομορφότερα χωριά του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας κι είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της αγροτικής οικογένειας του Κώστα και της Χριστίνας Σαγώνα. Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα Βενέτη με την οποία απέκτησε δύο παιδιά τη Χριστίνα και τη Θεοδώρα. Στο Πετροχώρι τελείωσε το Δημοτικό, στο Γυμνάσιο Θέρμου ολοκλήρωσε της Γυμνασιακές του σπουδές. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική, Επί σειρά ετών υπήρξε Διευθυντικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εκπροσωπώντας επάξια σ' αυτά την Ελληνική Βιομηχανία. Σημαντικός επίσης είναι και ο αριθμός των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει, ως εκπρόσωπος πολλών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας Πληροφορικής. Η Λαογραφία και η Παράδοση είναι οι χώροι εκείνοι με τους οποίους ασχολείται με ιδιαίτερο ζήλο, στα πλαίσια των εξω-επαγγελματικών του ενασχολήσεων. Από πολλών ετών, έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα σε διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους, στους οποίους συμμετέχει είτε ως απλό μέλος, είτε ως μέλος Διοικητικών Συμβουλίων, σε πολλά έκτων οποίων κατέχοντας τη θέση του Προέδρου. Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και ημερίδες με σειρά διαλέξεων, ομιλιών και παρουσιάσεων, ενώ εκτεταμένη είναι και η αρθρογραφία του σε διάφορα έντυπα.. Σημαντικές επίσης είναι και οι ομιλίες, παρουσιάσεις και τοποθετήσεις του σε αρκετές Ραδιοφωνικές εκπομπές. Με το Παραδοσιακό παιγνίδι ασχολήθηκε ιδιαίτερα, οργανώνοντας προ δεκαετίας ειδική εκδήλωση παρουσίασης αρκετών ξεχασμένων παιγνιδιών, στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων της ιδιαιτέρας του πατρίδας, η επιτυχία, η αποδοχή και η ανταπόκριση της οποίας αποτέλεσαν το έναυσμα για την συστηματικότερη ενασχόληση του για την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διάδοση και προβολή του Πολιτιστικού υλικού των Παραδοσιακών παιγνιδιών, με μια σειρά δηλαδή δράσεων και ενεργειών που περιλαμβάνουν: τη συγγραφή του εν λόγω Λευκώματος, τη βιντεοσκόπηση και την έκδοση DVD παρουσίασης του τρόπου διεξαγωγής αρκετών παιγνιδιών, τη δημιουργία ιστοσελίδας παρουσίασης των παιγνιδιών, αλλά και άλλων πολλών ενεργειών, σε μια προσπάθεια ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του πολυδιάστατου θέματος των Παραδοσιακών παιγνιδιών. Σημαντικότατο είναι το Λαογραφικό οπτικοακουστικό Πολιτιστικό υλικό που έχει στην κατοχή του, που αναφέρεται στις γεωργικές, κτηνοτροφικές ενασχολήσεις, στα γεωργικά, κτηνοτροφικά εργαλεία και σκεύη.
Μια άλλη ενασχόληση του είναι η μελέτη, διερεύνηση και προβολή, των πτυχών της ιστορίας του Απόκουρου και της Αιτωλίας γενικότερα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος