Γιάννος Ν. Σωκράτους
Ελλάδα


Ο Γιάννος Ν. Σωκράτους είναι φιλόλογος στη μέση δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου με επιστημονικά ενδιαφέροντα στη διδακτική της ιστορίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια