Αναστάσιος Χ. Αντωνάρας
Ελλάδα


Ο Αναστάσιος Αντωνάρας είναι απόφοιτος του Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, του Διατμηματικού μεταπτυχιακού στη Μουσειολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης και διδάκτορας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 1985 συμμετέχει και διεξάγει ανασκαφές στην Ελλάδα και στα δυτικά Βαλκάνια. Από το 1992 εργάζεται στο υπουργείο Πολιτισμού, αρχικά στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θεσσαλονίκης και από το 1994 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη θεσσαλονίκη συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, καθώς και στη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της ιστορίας των γυάλινων αγγείων, του κοσμήματος, του υφάσματος και των μετάλλινων αντικειμένων εν γένει, σχετικά με τα οποία έχει συγγράψει σειρά άρθρων και έχει συνδιοργανώσει σχετικά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και συναντήσεις.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής