Βικτωρία Παύλου
Ελλάδα


Η Βικτωρία Παύλου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Κύπρου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης).
Συνέχισε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήµιο Warwick - MA in Educational Studies by Research (with distinction) - και διδακτορικό τίτλο από το Institute of Education, University of London. Έχει δουλέψει ως δασκάλα, ως ερευνήτρια και ως ακαδηµαϊκός στην Αγγλία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το συγγραφικό της έργο περιλαµβάνει πάνω από 40 δηµοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε ερευνητικά πορίσµατα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εικαστική αγωγή, τη µουσειακή αγωγή, την παιδαγωγική και την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας