Γιώργος Ι. Γεωργιάδης
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Γεωργιάδης σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω. Είναι επίσης μελετητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, της Φυσικής επιστήμης και της ιστορικής τους εξέλιξης. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Το Γνωστικό Κοσμοείδωλο».

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια