Νίκος Περάκης
Ελλάδα


Ο Νίκος Περάκης είναι ποιητής. Διευθύνει το blog: http://perakis.pblogs.gr.

Τίτλοι:
Συγγραφέας