Αυτομέδων ο Κυζικηνός


Ποιητής του 1ου αιώνα μ.Χ. Η σατιρική του διάθεση αποτυπώθηκε σε συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα, δεκατρία από τα οποία αποθησαυρίστηκαν στην "Παλατινή Ανθολογία". Στο προοίμιο του "Στεφάνου" του ο Φίλιππος τον παρομοιάζει με τον κισσό.

Τίτλοι:
Συγγραφέας