Ριανός ο Κρης


O Ριανός ο Κρής ήταν Έλληνας ποιητής και γραμματικός, κάτοικος της Κρήτης και φίλος του Ερατοσθένη (275 π.Χ.-195 π.Χ.).

Τίτλοι:
Συγγραφέας