Παναγιώτης Ρεκλείτης
Ελλάδα


Ο Παναγιώτης Ρεκλείτης είναι Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Διδάκτορας του Ε.Μ.Π. του τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, και στο Logistics Management.

Τίτλοι:
Συγγραφέας