Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης
Ελλάδα


Γεννήθηκε στην Τσαριτσάνη Λάρισας το 1965. Μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπου παρακολούθησε τα μαθήματα της Βασικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Απόφοιτος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων (1984, υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1983-84), του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μείζονα Αγωγή, 1994), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996, τιμητική υποτροφία Ι.Κ.Υ. 1993-94), του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ίδιου Τμήματος στην κατεύθυνση "Διδακτική της Ιστορίας - Πολιτισμική Παράδοση" (1999). Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στην ειδίκευση "Λαογραφία" (1998) και υποψήφιος διδάκτορας του ΠΤΔΕ Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με θέματα που αφορούν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Είναι μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Γνωρίζει την αγγλική (άριστα) και τη γερμανική γλώσσα (αρκετά καλά).

Τίτλοι:
Συγγραφέας