Αναστασία Βλάχου
Ελλάδα


Η Αναστασία Βλάχου είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Εκπαιδευτικής Ένταξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σπουδές στην ψυχολογία-συμβουλευτική και στην ειδική αγωγή-ενταξιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, τον Καναδά και την Αγγλία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, McGill University, University of Sheffield). Έχει διδάξει σε πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και την Ελλάδα, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα μετεκπαίδευσης, εθνικά και ευρωπαϊκά επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια κ.ά. Είναι συγγραφέας πολλών ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών εργασιών και βιβλίων. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και ένταξη των αναπήρων (εκπαιδευτική, κοινωνική, εργασιακή), τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας, καθώς και την πολιτισμική και ενταξιακή συμβουλευτική.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής