Αναστασία Γ. Στάμου
Ελλάδα


Η Αναστασία Γ. Στάμου είναι Λέκτορας Κοινωνιογλωσσολογίας και Ανάλυσης Λόγου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται η μελέτη τής κειμενικά διαμεσολαβημένης κοινωνικής πραγματικότητας και ο ρόλος της γλώσσας σε αυτή τη διαδικασία. Η πιο πρόσφατη ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στην αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας ως βασικού στοιχείου των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των παιδιών. Έχει συγγράψει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους/ες ερευνητές/τριες 50 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση