Λεωνίδας Βουρνέλης
Ελλάδα


Ο Λεωνίδας Βουρνέλης αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ το 1999. Το 2003 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικής ανθρωπολογίας στο Southern Illinois University, όπου συνεχίζει τις διδακτορικές του σπουδές με θέμα διεθνική (transnational) μετακίνηση αντικειμένων σε ελληνικές κοινότητες των ΗΠΑ. Παράλληλα μελετάει μερικές από τις πολιτισμικές προεκτάσεις που προκύπτουν από δημοφιλείς εκπομπές μαγειρικής στην ελληνική τηλεόραση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας