Χρύσα Μπακούλα


Η Χρύσα Μπακούλα είναι καθηγήτρια στην Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής