Ιωάννης Α. Παναγιωτόπουλος
Ελλάδα


Ο Ιωάννης Α. Παναγιωτόπουλος (Αθήνα, 1970) είναι διδάκτορ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της γενικής εκκλησιαστικής ιστορίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων του Πανεπιστημίου του Durham της Μεγάλης Βρετανίας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας