Ιωάννα Αθανασοπούλου
Ελλάδα


Σπούδασε Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή. Διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου τα αντικείμενα της Ιστορικής Δημογραφίας και της Ιστορικής Γεωγραφίας. Παράλληλα, από το 2004, διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιστορικής Δημογραφίας. Στις κυριότερες μελέτες της συγκαταλέγονται: "Η πόλη της Βοστίτσας και ο πληθυσμός της κατά την περίοδο της Β΄ Βενετοκρατίας 1685-1715", (σε συνεργ. με τον Κ. Ντόκο), (Αίγιο-Αθήνα 2007), "Το φέουδο των Ατσίγγανων στην Κέρκυρα 14ος-19ος αιώνας" (Αθήνα 2008), "Παραδείγματα θνησιμότητας στον Ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα", (σε συνεργ. με τον Δ. Ανωγιάτη-Ρele), (Κέρκυρα 2009), "Η γαμηλιότητα στην Κέρκυρα 1962-1971: Δημογραφική προσέγγιση", (σε συνεργ. με τον Δ. Ανωγιάτη-Ρele), (Κέρκυρα 2010), "Ο πληθυσμός της Κέρκυρας σύμφωνα με την απογραφή του 1824 και η εξελικτική του πορεία έως το 1832" (Κέρκυρα 2010), "Οι ξένοι στην Κέρκυρα σύμφωνα με την απογραφή του 1827" (Κέρκυρα 2010).

Τίτλοι:
Συγγραφέας