Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης
Ελλάδα


Ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης γεννήθηκε το 1941. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων καθώς και μελέτες. Επίσης, εκδίδει το διεθνώς γνωστό φιλοσοφικό περιοδικό "Revue de Philosophie Ancienne".

Τίτλοι:
Συγγραφέας