Νίκος Κτιστάκης
Ελλάδα


Ο Νίκος Κτιστάκης σπούδασε Οικονοµικά, είναι επιχειρηµατίας και ζει στη Θεσσαλονίκη.

Τίτλοι:
Συγγραφέας